Лікар-лаборант-гігієніст

Завдання та обов'язки. Організовує та проводить технічні і гігієнічні дослідження об'єктів навколишнього середовища, виробничого середовища, харчових продуктів в обсязі своїх функцій. Розробляє схему аналізу: вибір методів дослідження, порядок відбору проб, транспортування, зберігання, розрахунок результатів, їх математичну обробку. Аналізує хід дослідження та отримані результати. Розраховує та підтверджує дослідження санітарно-захисної зони, зони обмеження забудови для населення від дії джерел електромагнітного випромінювання, шуму, радіації тощо. Проводить дослідження ефективності роботи аспіраційних споруд - планує роботу та проводить аналіз її результатів. Веде лікарську документацію. Керує ...
Детальніше

Лікар-бактеріолог

Завдання та обов'язки. Застосовує сучасні методи бактеріологічного обстеження різноманітних об'єктів. Планує роботу та аналізує результати досліджень, проводить статистичну обробку даних, робите обґрунтований висновок. Несе відповідальність за якість і достовірність результатів бактеріологічних досліджень. Забезпечує знешкодження інфекційного матеріалу. Контролює виконання санітарно-епідемічного режиму. Керує роботою середнього медичного персоналу. Веде лікарську документацію Бере активну участь у поширенні медичних знань серед населення. Постійно удосконалює свій професійний рівень. Кваліфікаційні вимоги Лікар-бактеріолог: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Медико-профілактична справа". Проходження інтернатури за ...
Детальніше

Лікар-епідеміолог

Завдання та обов'язки. Бере участь у проведенні протиепідемічних заходів. Планує роботу та проводить аналіз її результатів. Застосовує сучасні методи профілактики інфекційних та паразитарних хвороб. Бере активну участь в поширенні знань з профілактики інфекційних захворювань серед населення. Керує роботою середнього медичного персоналу. Веде лікарську документацію. Постійно удосконалює свій професійний рівень. Кваліфікаційні вимоги Лікар-епідеміолог: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Медико-профілактична справа". Спеціалізація за фахом "Епідеміологія" (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Своє резюме надсилайте на електронну адресу ...
Детальніше