• МІКРОБІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  • ВІРУСОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  • ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНИХ ІНФЕКЦІЙ
  • ПАРАЗИТОЛОГІЧНІ ТА ЕНТОМОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

  • САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  • ДЕЗІНФЕКЦІЙНІ ПОСЛУГИ
Найменування робіт і послугЦіна (без урахування податку на додану вартість (без ПДВ), грн.
1.1. Бактеріологічний контроль стерильності виробів медичного призначення, інструментарію після стерилізації, лікарських засобів та інших об’єктів89.18
1.2. Виявлення бактеріального забруднення об'єктів довкілля методом змивів на плісняві та дріжджові грибки62.65
1.3. Виявлення бактеріального забруднення об'єктів довкілля методом змивів на бактерії групи кишкової палочки (БГКП)44.88
1.4. Виявлення бактеріального забрудненя об'єктів довкілля методом змивів на мезофільні аеробні та факультативно- анаеробні мікроорганізми (МАФАМ)45.86
1.5. Бактеріологічні дослідження об'єктів середовища життєдіяльності людини методом змивів на патогенну та умовно- патогенну мікрофлору65.52
1.6. Бактеріологічні дослідження об'єктів середовища життєдіяльності людини методом змивів на золотистий стафілокок63.11
1.7. Бактеріологічні дослідження об'єктів середовища життєдіяльності людини методом змивів на стрептококи62.43
1.8. Бактеріологічні дослідження об'єктів середовища життєдіяльності людини методом змивів на ентерококи46.99
1.9. Бактеріологічні дослідження об'єктів середовища життєдіяльності людини методом змивів на неферментуючі грамнегативні бактерії (НФГБ)83.22
1.10. Визначення бактеріального забруднення повітря закритих приміщень80.48
1.11. Визначення загального мікробного числа (ЗМЧ) у воді питній44.23
1.12. Виявлення БГКП (загальних коліформ) у воді питній64.77
1.13. Виявлення E.coli у воді питній37.71
1.14. Виявлення ентерококків у воді питній77.74
1.15. Визначення фагів кишкових паличок (колі-фагів) у воді питній70.4
1.16. Виявлення синьогнійної палички (P.aeruginosa) у воді питній59.2
1.17. Виявлення спор мезофільних клострідій у воді68.95
1.18. Виявлення патогенних ентеробактерій у воді питній (метод мембранної фільтрації)154
1.19. Виявлення патогенних ентеробактерій у воді питній545.78
1.20. Визначення наявності молочнокислих мікроорганізмів в харчових продуктах110.94
1.21. Виявлення дріжджів та пліснявих грибів в харчових продуктах та інших об'єктах життєдіяльності людини51.11
1.22. Визначення біфідобактерій в харчових продуктах92.77
1.23. Виявлення сульфітредукуючих клострідій в харчових продуктах та інших об'єктах життєдіяльності людини85.75
1.24. Виявлення та визначання Bacillus cereus в харчових продуктах та інших об'єктів життєдіяльності людини96.28
1.25. Виявлення ентерококів в харчових продуктах та інших об'єктів життєдіяльності людини59.63
1.26. Визначення загальної кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (МАФАнМ) в харчових продуктах та інших об'єктів життєдіяльності людини73.44
1.27. Виявлення БГКП (коліформ) у харчових продуктах та інших об'єктах життєдіяльності людини58.95
1.28. Виявлення E.coli в харчових продуктах та інших об'єктів життєдіяльності людини74.4
1.29. Виявлення золотистого стафілокока зразка в харчових продуктах та інших об'єктів життєдіяльності людини64.34
1.30. Виявлення бактерій родини Enterobacteriaceae, сальмонел, шигел у харчових продуктах та інших об'єктах життєдіяльності людини125.68
1.31. Виявлення Proteus, Morganella,Providencia у в харчових продуктах та інших об'єктів життєдіяльності людини61.61
1.32. Визначення промислової стерильності консервованої продукції89.14
1.33. Виявлення патогенних ентеробактерій у воді поверхневих водоймищ, стічній воді189.96
1.34. Визначення ЛКП (лактозопозитивних кишкових паличок) у воді поверхневих водоймищ, стічній воді118
1.35. Визначення фагів кишкових паличок (колі-фагів) у воді поверхневих водоймищ, стічній воді82.51
1.36. Виявлення БГКП (загальних коліформ) у ґрунті66.51
1.37. Виявлення сальмонел у ґрунті108.06
1.38. Виявлення шигел у ґрунті85.81
1.39. Виявлення C.perfringens у ґрунті85.81
1.40. Визначення мікробіологічної чистоти нестерильних лікарських засобів, дистильованої води в аптеках75.01
1.41. Визначення мікробіологічної чистоти аптечного посуду, пробок, прокладок, циліндрів, воронок72.85
1.42. Бактеріологічні дослідження на дисбактеріоз214.6
1.43. Виявлення в біологічному матеріалі збудників інфекційних захворювань (без ідентифікації)75.56
1.44. Ідентифікація неферментуючих грамнегативних бактерій (НФГБ)74.71
1.45. Ідентифікація грибів роду Candida45.32
1.46. Ідентифікація мікроорганізмів родини Enterobacteriaceae225.54
1.47. Ідентифікація мікроорганізмів роду Staphylococcus81.74
1.48. Ідентифікація мікроорганізмів роду Streptococcus81.17
1.49. Ідентифікація мікроорганізмів роду Meningococcus430.1
1.50. Ідентифікація мікроорганізмів роду Corynebaсterium173.06
1.51. Ідентифікація мікроорганізмів роду Bordetella126.79
1.52. Визначення чутливості культур мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів (12 дисків)62.62
1.53. Профілактичне дослідження на носійство збудників кишкових інфекцій95.24
1.54. Профілактичне дослідження на носійство золотистого стафілококу55.09
1.55 Виявлення лістерій у харчових продуктах та інших об’єктах життєдіяльності людини584.01
1.56 Визначення загальних колі-форм та Е. coli у воді відкритих водоймищ прискореним методом з використанням систем Colilert-18570.56
1.57. Контроль ступеню мікробної контамінації робочих розчинів дезінфекційних засобів44.9
1.58. Контроль роботи парових, повітряних стерилізаторів, дезкамер з використанням біологічних індикаторів (за один тест)60.54
1.59 Контроль якості поживних середовищ титраційним методом(за один тест-штам) 97.38
1.60 Контроль якості поживних середовищ якісним методом(за один тест-штам)43.31
1.61 Визначення загальних колі-форм та Е. coli у воді питній прискореним методом використанням систем Colilert-18541.96
Найменування робіт і послугЦіна (без урахування податку на додану вартість (без ПДВ), грн.
2.1 Бактеріологічні, вірусологічні або паразитологічні дослідження із застосуванням ланцюгової полімеразної реакції якісним методом Виявлення РНК коронавірусу SARS-CoV-2 з відбором719,74
Найменування робіт і послугЦіна (без урахування податку на додану вартість (без ПДВ), грн.
3.1. Виявлення збудника лептоспірозу (реакція аглютинації)288.99
3.2. Виявлення збудника туляремії (реакція аглютинації )273.31
3.3. Виявлення збудника рікетсіозу (реакція аглютинації)Не надається
3.4. Виявлення збудника бореліозу (темнопольна мікроскопія)34.61
3.5. Виявлення збудника бруцельозу (реакція Райта - Хеддельсона)115.08
3.6. Виявлення збудника кишкового ієрсиніозу О3 (РТГА)397.79
3.7. Виявлення збудника ієрсиніоз О9 (РТГА)397.79
3.8. Виявлення збудника псевдотуберкульозу (РТГА)397.79
3.9. Виявлення патогенних вібріонів в об’єктах життєдіяльності людини (холерний вібріон О1, холерний вібріон неО1)371.02
3.10 Виявлення патогенних вібріонів у людини (холерний вібріон О1, холерний вібріон неО1)253.52
3.11 Виявлення галофільних вібріонів у людини113.34
3.12 Виявлення галофільних вібріонів в об’єктах життєдіяльності людини185.06
3.13 Виявлення збудника ієрсиніозу в об’єктах життєдіяльності людини144.13
3.14 Виявлення збудника туляремії в об’єктах життєдіяльності людини 167.62
3.15 Виявлення збудника сибірки410.29
3.16 Виявлення збудника туляремії, ерізіпелоїда, лістеріоза в об’єктах життєдіяльності людини301.71
3.17 Виявлення збудників природно-осередкових інфекцій в об’єктах життєдіяльності людинии, в польовому матеріалі (туляремія, ерізіпелоїд, лістеріоз, ієрсиніоз, лептоспіроз)890.73
3.18 Контроль якості основного пептону85.49
3.19 Контроль якості лужного агару77
3.20 Ідентифікація НАГ холерного вібріону (неО1) 133.62
3.21 Ідентифікація кишкового ієрсиніозу119.14
3.22 Ідентифікація галофільних вібріонів97.3
3.23 Виявлення патогенних вібріонів в об’єктах життєдіяльності людини(холерний вібріонО1, холерний вібріон неО1)(мікробіологічні лабораторії відділів, відділень)256.25
3.24 Виявлення патогенних вібріонів у людини(холерний вібріонО1, холерний вібріон неО1)(мікробіологічні лабораторії відділів, відділень)106.44
3.25 Визначення патогенних вібріонів у людини (без ідентифікації)(мікробіологічні лабораторії відділів, відділень) (мікробіологічні лабораторії відділів, відділень)75.61
3.26 Виявлення галофільних вібріонів у людини( без ідентифікації)(мікробіологічні лабораторії відділів, відділень)75.7
3.27 Виявлення галофільних вібріонів у людини(мікробіологічні лабораторії відділів, відділень)88.99
3.28 Виявлення збудника ієрсиніозу в об’єктах життєдіяльності людини(мікробіологічні лабораторії відділів, відділень)136.53
3.29 Виявлення галофільних вібріонів в об’єтах життєдіяльності людини(мікробіологічні лабораторії відділів, відділень)121.78
3.30 Виявлення галофільних вібріонів в харчових продуктах((мікробіологічні лабораторії відділів, відділень)104.04
3.31 Визначення збудника сибірки-грунт (без ідентифікації)220.85
3.32 Визначення патогенних вібріонів у людини (без ідентифікації)94.97
Найменування робіт і послугЦіна (без урахування податку на додану вартість (без ПДВ), грн.
4.1. Визначення яєць, личинок, гельмінтів та цист патогенних кишкових найпростіших у ґрунті та піску199.66
4.2.Визначення яєць та личинок гельмінтів у воді питній197.8
4.3. Визначення цист,ооцист патогенних найпростіших у воді питній208.59
4.4.Визначення ооцист криптоспоридій у воді питній, плавальних басейнів209.25
4.5. Дослідження мяса та мясопродуктів методом компресії на личинки біогельмінтів (трихінелоскопія) 63.9
4.6.Дослідження періонального зскрібка на яйця гельмінтів27.1
4.7. Дослідження фекалій на яйця,личинки, фрагменти гельмінтів методами збагачення105.8
4.8. Дослідження фекалій на патогенні кишкові найпростійші58.66
4.9. Дослідження фекалій на криптоспоридіоз105.47
4.10. Дослідження фекалій методом Бермана на виявлення личинок гельмінтів56.55
4.11. Дослідження крові на плазмодії малярії та інші паразити306.81
4.12. Дослідження побутового пилу на наявність алергенних кліщів417.15
4.13. Дослідження членистоногих (видова діагностика)72.57
4.14 Визначення яєць та личинок гельмінтів у воді стічній401.12
Найменування робіт і послугЦіна (без урахування податку на додану вартість (без ПДВ), грн.
5.1 Визначення алюмінію в воді питній та воді відкритих водойм МВВ 081/12-0105-03143.53
5.2 Визначення амонію фотометричним методом у воді питній. ГОСТ 4192-82 п.3128.36
5.3 Визначення водневого показника іонометричним методом у воді питній. ДСТУ 4077-2001 Якість води. Визначення рН19.76
5.4 Визначення заліза загального фотометричним методом у воді питній. ГОСТ 4011-7295.6
5.5 Визначення залишкового активного хлору йодометричним методом у воді питній. ГОСТ 18190-72 п.473.95
5.6 Визначення вільного залишкового хлору титрометричним методом у воді питній. ГОСТ 18190-72 п.332.46
5.7 Визначення каламутності фотометричним методом у воді питній ГОСТ 3351-74 п.537.84
5.8 Визначення кольоровості фотометричним методом у воді питній. ГОСТ 3351-74 п.430.75
5.9 Визначення миш'яку фотометричним методом у воді питній. Робоча методика №3КГ по визначенню масової концентрації миш’яку в воді питній та воді відкритих водойм96.51
5.10 Визначення нітратів фотометричним методом у воді питній. Робоча методика №2-КУ по визначенню масової концентрації нітратів в воді питній та воді відкритих водойм61.37
5.11 Визначення нітритів фотометричним методом у воді питній. ГОСТ 4192-82 п.380.41
5.12 Визначення перманганатної окиснюваності титрометричним методом у воді питній. Робоча методика №1-КГ по визначенню перманганатної окислюваності в воді питній та воді відкритих водойм40.73
5.13 Визначення поліфосфатів фотометричним методом у воді питній. ГОСТ 18309-7280.05
5.14 Визначення сульфатів ваговим метод (арбітражним) у воді питній. ГОСТ 4389-72121.98
5.15 Визначення сухого залишку ваговим методом у воді питній. ГОСТ 18164-7268.08
5.16 Визначення фторидів фотометричним методом у воді питній. ГОСТ 4386-89168.62
5.17 Визначення жорсткості загальної титрометричним методом у воді питній ДСТУ ISO 6059:200372.17
5.18 Визначення хлоридів титрометричним методом у воді питній. ДСТУ ISO 9297:200765.96
5.19 Визначення вмісту натрію методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді питній, воді відкритих водойм (за дослідження одного показника)207.39
5.20 Визначення вмісту кальцію методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді питній, воді відкритих водойм(за дослідження одного показника)207.39
5.21 Визначення вмісту кобальту методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді питній, воді відкритих водойм(за дослідження одного показника)207.39
5.22 Визначення вмісту магнію методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді питній, воді відкритих водойм(за дослідження одного показника)207.39
5.23 Визначення вмісту марганцю методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді питній, воді відкритих водойм(за дослідження одного показника) (за дослідження одного показника)207.39
5.24 Визначення вмісту молібдену методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді питній, воді відкритих водойм(за дослідження одного показника)207.39
5.25 Визначення вмісту хрому загального методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді питній, воді відкритих водойм(за дослідження одного показника)207.39
5.26 Визначення вмісту міді методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді питній, воді відкритих водойм(за дослідження одного показника)207.39
5.27 Визначення вмісту свинцю методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді питній, воді відкритих водойм(за дослідження одного показника)207.39
5.28 Визначення вмісту стронцію методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді питній, воді відкритих водойм(за дослідження одного показника)207.39
5.29 Визначення вмісту кадмію методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді питній, воді відкритих водойм(за дослідження одного показника)207.39
5.30 Визначення вмісту цинку методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді питній, воді відкритих водойм(за дослідження одного показника)207.39
5.31 Визначення вмісту заліза методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді питній, воді відкритих водойм(за дослідження одного показника)207.39
5.32 Визначення нікелю методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді питній, воді відкритих водойм(за дослідження одного показника)207.39
5.33 Визначення ртуті методом атомно-абсорбційної спектрометрії у воді питній, воді відкритих водойм(за дослідження одного показника)207.39
5.34 Визначення фосфорорганічних пестицидів у воді методом газорідинної хроматографії (за дослідження одного показника)481.26
5.35 Визначення похідних триазолів (Байлетон) у воді методом газорідинної хроматографії (За дослідження одного показника в воді)579.35
5.36 Визначення Піретроїдів синтетичних у воді методом газорідинної хроматографії (за дослідження одного показника)479.64
5.37 Визначення Ацетохлору у воді газохроматографічним методом за одне дослідження480.72
5.38 Визначення Трифлураліну у воді методом тонкошарової хроматографії За дослідження одного показника231.62
5.39 Визначення похідних нітрофенолу методом газорідинної хроматографії За дослідження одного показника558
5.40 Визначення похідних нітрофенолу методом тонкошарової хроматографії За дослідження одного показника 283.67
5.41Визначення Сім триазінів (симазину, атразину, прометрину) у воді методом газорідинної хроматографії (за дослідження одного показника)491.11
5.42 Визначення ХОП, ПХБ ДСТУ ISO 6468-2002 у воді методом газорідинної хроматографії (за дослідження одного показника)472.63
5.43 Визначення питомої активності цезію-137 в пробі води гамма-спектрометричним методом (за 1 пробу)542.82
5.44 Визначення питомої активності стронцію - 90 у воді бета-спектрометричним методом526.23
5.45 Визначення вологи гравіметричним методом в харчових продуктах 76.44
5.46 Визначення фосфорорганічних пестицидів у продуктах харчування методом газорідинної хроматографії (за дослідження одного показника)566.75
5.47 Метод визначення жиру методом Сокслету в харчових продуктах274.16
5.48 Визначення масової частки золи нерозчинної у розчині соляної кислоти з масовою часткою 10% в харчових продуктах233.43
5.49 Метод визначання кислотного числа титрометричним методом в харчових продуктах137.86
5.50 Визначення кислотності титрометричним методом в харчових продуктах56.89
5.51 Визначення кислотності титрометричним методом в хлібобулочних виробах63.83
5.52 Визначання колірного числа олій за шкалою стандартних розчинів йоду111.58
5.53 Визначення вмісту нітратів іонометричним методом в харчових продуктах88.43
5.54 Визначання пероксидного числа титрометричним методом в харчових продуктах90.71
5.55 Визначення рівня пористості хліба37.53
5.56 Визначення водневого показника потенціометричним методом в харчових продуктах52.53
5.57 Визначення вмісту вільного і загального сірчистого ангідриду титрометричним методом в харчових продуктах183.13
5.58 Визначення водорозчинних сухих речовин рефрактометричним методом в харчових продуктах52.53
5.59 Визначення цукру методом гарячого титрування в харчових продуктах315.43
5.60 Органолептика харчових продуктів38.21
5.61 Розрахунок калорийності та хімічного складу 99.66
5.62 Визначення миш'яку фотометричним методом в харчових продуктах212.56
5.63 Визначення ртуті безполуменевим атомно-абсорбційним методом в харчових продуктах225.42
5.64 Визначення ефективності термообробки в кулінарних виробах114.84
5.65 Визначення білку, аміачного азоту методом Кьєльдалю 188.69
5.66 Визначення жиру методом Гербера в харчових продуктах92.69
5.67 Визначення вмісту свинцю, кадмію, цинку, заліза і міді атомно-абсорбційним методом в харчових продуктах. Сухе озолення. (за дослідження одного показника)207.39
5.68 Визначення вмісту свинцю, кадмію, цинку, заліза і міді атомно-абсорбційним методом в харчових продуктах. Мокре озолення (за дослідження одного показника)222.39
5.69 Визначення питомої активності радіонукліду цезій-137 в продуктах харчування, лікарських рослин сушених та деревині гамма-спектрометричним методом (за 1 зразок)557.26
5.70 Визначення питомої активності радіонукліду стронцій-90 в харчових продуктах з використанням бета-спектрометру.586.06
5.71 Визначення міді, кадмію, цинку, свинцю, нікелю, ртуті, заліза, марганцю і кобальту атомно абсорбційним методом у грунті (за дослідження одного показника)218.6
5.72 Визначення азоту діоксиду фотометричним методом у повітрі робочої зони МУ №1638-77(за одне дослідження)307.7
5.73 Визначення аміаку фотометричним методом у повітрі робочої зони МУ №1637-77 (за одне дослідження)203.3
5.74 Визначення ангідриду сірчистого фотометричним методом у повітрі робочої зони (за одне дослідження)221.25
5.75 Визначення заліза оксиду у повітрі робочої зони МУ №4945-88 (за одне дослідження)362.1
5.76 Визначення кислоти сірчаної фотометричним методом у повітрі робочої зони МУ №1641-77(за одне дослідження)211.21
5.77 Визначення марганцю у зварювальному аерозолі МУ №4945-88(за одне дослідження)373.53
5.78 Визначення аерозолю масел мінеральних нафтових у повітрі робочої зони МУ №5836-91 (за одне дослідження)282.78
5.79 Визначення міді у зварювальному аерозолі (за одне дослідження)330.69
5.80 Визначення концентрації пилу у повітрі робочої зони МУ №4436-87 (за одне дослідження)130.3
5.81 Визначення спирту метилового у повітрі робочої зони МУ №1674-77(за одне дослідження)257.46
5.82 Визначення вуглецю оксиду у повітрі робочої зони Паспорт ЭЛКМ.413411.011 ПС (за одне дослідження)81.93
5.83 Визначення формальдегіду у фенол-формальдегідних смолах у повітрі робочої зони МУ №4820-88(за одне дослідження)296.07
5.84 Визначення формальдегіду у повітрі робочої зони МУ №1696-77 (за одне дослідження)283.53
5.85 Визначення лугів їдких у повітрі робочої зони МУ №5937-91 (за одне дослідження)238.56
5.86 Визначення епіхлоргідрину у повітрі робочої зони (за одне дослідження)250.14
5.87 Визначення етилацетату у повітрі робочої зони МУ №1689-77 (за одне дослідження)339.27
5.88 Визначення азоту діоксиду фотометричним методом у атмосферному повітрі РД 52.04.186-89 (за одне дослідження)503.01
5.89 Визначення вмісту пилу не деференційованого за складом гравіметричним методом у атмосферному повітрі РД 52.04.186-89 (за одне дослідження)220.32
5.90 Визначення вуглецю оксиду електро-хімічним методом у атмосферному повітрі РД 52.04.186-89 (за одне дослідження)81.93
5.91 Визначення ртуті атомно-абсорбційним методом у атмосферному повітрі Визначення вмісту ртуті в об’єктах виробничого, навколишнього середовища и біологічних матеріалах МВ 10.1-115-2005 (за одне дослідження)310.55
5.92 Визначення ангідриду сірчистого фотометричним методом у атмосферному повітрі РД 52.04.186-89 (за одне дослідження)299.31
5.93 Визначення сірководню фотометричним методом у атмосферному повітрі РД 52.04.186-89 (за одне дослідження)306.6
5.94 Визначення формальдегіду фотометричним методом у атмосферному повітрі РД 52.04.186-89 (за одне дослідження)303.48
5.95 Визначення спирту метилового фотометричним методом у атмосферному повітрі РД 52.04.186-89(за одне дослідження)209.77
5.96 Визначення рівня електромагнітного поля промислової частоти, постійного магнітного поля або електростатичного поля (напруженість)(за дослідження одного показника)90.04
5.97 Визначення рівня інфрачервоного або ультрафіолетового випромінювання (за дослідження одного показника)60.04
5.98 Визначення швидкості руху повітря , вологості повітря або температури повітря в житлових та виробничих приміщеннях (за дослідження одного показника)90.04
5.99 Визначення рівня освітленості, яскравості або блискучості поверхні (за дослідження одного показника)60.04
5.100 Визначення рівня загальної або локальної вібрації (корегувальні еквівалентні рівні) (за дослідження одного показника)180.07
5.101 Визначення рівня напруженості електромагнітного випромінювання, щільності потоку енергії (за дослідження одного показника)270.11
5.102 Визначення рівня еквівалентного та максимального рівнів звуку, ультразвуку (шумове навантаження за робочу зміну, в приміщеннях житлових та громадських будівель та на території житлової забудови (за дослідження одного показника)270.11
5.103 Визначення ефективності питомої активності природних радіонуклідів калію-40, радію-226, торію-232 в будівельних матеріалах з використанням гамма-спектрометру (за один зразок)509.15
5.104 Вимірювання дози зовнішнього опромінення людини
5.105 Вимірювання рівня потужності поглиненої дози зовнішнього випромінювання в одній точці37.64
5.106 Підготовка паспорту радіаційної якості
5.107 Вимірювання рівня поверхневого забруднення бета-випромінювальними радіонуклідами (з використанням установки малого фону)методом мазків(за 1 мазок з площею 150 см2)54.74
5.108 Визначення запаху при 20ْ С органолептичним методом у воді питній. ГОСТ 3351-74 п.2 15.72
5.109 Визначення запаху при 60ْ С органолептичним методом у воді питній. ГОСТ 3351-74 п.2 15.72
5.110 Визначення смаку та присмаку органолептичним методом у воді питній. ГОСТ 3351-74 Вода питьевая Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности15.72
5.111 Визначення лужності у воді питній ДСТУ ISO 9963-1:200759.99
5.112 Визначення бікарбонатів титрометричним методом у воді питній ДСТУ ISO 9963-1:200759.99
5.113 Визначення кальцію у воді питній ДСТУ ISO 6058:200339.8
5.114 Визначення калій+натрій розрахунковим методом у воді питній15.72
5.115 Визначення магнію розрахунковим методом у воді питній. ДСТУ ISO 6058:200315.72
5.116 Визначення суми Тригалогенметанів(бромдихлорметану,дибромхлорметану, бромо форму, хлороформу) у воді хроматомасспекрометричним методом(МВК 10.1.2.0052-98) (за одне дослідження)296.15
5.117 Газохроматографічне визначення нітрозодиметиламіну і нітрозодіетиламіну в продовольчій сировини та продуктах харчування за одне дослідження545.52
5.118 Визначення вмісту афлатоксину В1 методом тонкошарової хроматографії в харчових продуктах357.08
5.119 Определение содержания зеараленона в сировині та харчових продуктах436.78
5.120 Визначення воднового показника іонометричним методом у воді відкритих водойм. ДСТУ 4077-2001 Якості води. Визначення рН19.76
5.121Визначення сульфатів ваговим методом (арбітражним) у воді відкритих водойм122.06
5.122 Визначення сухого залишку ваговим методом у воді відкритих водойм. ГОСТ 18164-7268.08
5.123 Визначення йодометричним методом розчиненого кисню у воді відкритих водойм102.27
5.124 Визначення БСК у воді відкритих водойм ДСТУ 4175:2003 Метод аналізування біохімічного споживання кисню 110.03
5.125 Визначення ХСК у воді відкритих водойм. ДСТУ ISO 6060:2003 Визначення хімічної потреби в кисні158.06
5.126 Визначення зважених речовин ваговим методом у воді відкритих водоймвидалено
5.127 Визначення сульфатів турбідиметричним методом у воді питній. ГОСТ 4389-72 п.3114.26
5.128 Визначення міді фотометричним методом у воді питній. ГОСТ 4388-72 п.2118.75
5.129 Визначення марганцю фотометричним методом у воді питній. ГОСТ 4974-72 Вода питьевая. Методы определения содержания марганца(Метод Б)183.15
5.130 Визначення запаху при 20ْС органолептичним методом у воді відкритих водойм. ГОСТ 3351-74 п.215.72
5.131 Визначення забарвленості фотометричним методом у воді відкритих водойм ГОСТ 3351-74 п.430.75
5.132 Визначення каламутності фотометричним методом у воді відкритих водойм. ГОСТ 3351-74 п.571.1
5.133 Визначення хлоридів титрометричним методом у воді відкритих водойм ДСТУ ISO 9297:200765.96
5.134 Визначення водневого показника іонометричним методом ДСТУ 10390:2007 Якість грунту. Визначення рН60.2
5.135 Визначення амонію фотометричним методом ДСТУ 4729:2007 Якість грунту. Визначення амонійного азоту фотометричним методом за реактивом Несслера81.68
5.136 ДСТУ 4729:2007 Якість грунту Визначення нітратів фотометричним методом дисульфофеноловою кислотою68.76
5.137 ДСТУ 4729:2007 Якість грунту Визначення нітритів фотометричним методом73.02
5.138 Визначення хлорид іона аргентометричним методом за Мором в грунті ДСТУ 7908:201570.64
5.139 Визначення хлору фотометричним методом у атмосферному повітрі Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-89355.36
5.140 ДСТУ- ISO 10301:2004 Якість води Визначення високолетких галогенованих вуглеводнів методом газової хроматографії. Визначення високо летких галагенованих вуглеводнів у воді: 1,2- дихлоретану,тетрахлорвуглецю, трихлоретилену та тетрахлоретилену(сума), бромоформу,хлороформу,бромдихлорметану, диюромхлорметану хроматомасспектрометричним методом із використовуванням статичним методом вільного простору (за дослідження одного показника)313.42
5.141Визначення гормональних препаратів(діетилстільбестролу) газохроматографічним методом у харчових продуктах(за одне дослідження)805.83
5.142 Робоча інструкція №3. Визначення фенолу у воді хроматомасспектрометричним методом (за одне дослідження)362.68
5.143 Робоча інструкція №3 Визначення хлорфенолів у воді хроматомасспектрометричним методом (за одне дослідження)382.65
5.144 Метод визначення бензойної кислоти в харчових продуктах246.07
5.145 Визначення фосфоровмісних речовин колориметричним методом в оліях226.02
5.146 Визначення хлориду натрію аргенометричним методом в харчових продуктах82.08
5.147 Визначення наповнювача в харчових продуктах60.78
5.148 Визначення масової частки наповнювача йодометричним методом в харчових продуктах126.07
5.149 Визначення алюмінію, оксиду алюмінію та алюмонікелевого каталізатора фотометричним методом у повітрі робочої зони Методические указания на фотометрическое определение алюминия,окиси алюминия и алюмоникелевого каталізатора в воздухе МУ №1611-771035.88
5.150 Ангідрид хромовий МУ №4945-88 Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы)393.16
5.151 Визначення акролеїну у повітрі робочої зони МУ №2719-83 Методические указания по фотометрическому определению акролеина в воздухе раб очей зоны511.08
5.152 Визначення бутилацетату у повітрі робочої зони МУ №1689-77 Методические указания на колориметрическое определение сложных эфиров одноосновних органических кислот(амилацетата, бутилацетата, винилацетата и др..) в воздухе553.39
5.153 Визначення водню фосфористого фотометричним методом у повітрі робочої зони Методические указания по фотометрическому определению фосфористого водовода в воздухе МУ №1632-77269.54
5.154 Водень фтористий МУ №4945-88 Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы)519.89
5.155 Визначення водню хлориду у повітрі робочої зони МУ №1645-77 Методические указания на фотометрическое определение хлористого водовода в воздухе481.11
5.156 Визначення концентрацій каніфолі у повітрі робочої зони МУ №2894-83 Методические указания по фотометрическому измерению концентраций канифоли в воздухе раб очей зоны436.47
5.157 Визначення кислоти оцетової у повітрі робочої зони МУ №3141-84 Контроль воздуха на предприятиях по переработке пластмасс. Методические указания измерения концентрации уксусной кислоты фотометрическим методом357.3
5.158 Визначення кремнію діоксину аморфного у повітрі робочої зони Кремнію діоксин аморфний МУ №5887-91 Методические указания по фотометрическому определению аморфного диоксида кремния в производственной пыли1060.37
5.159 Визначення кремнію діоксин у зварювальному аерозолі у повітрі робочої зони МУ №4945-88 Кремнію діоксин у зварювальному аерозолі Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле(твердая фаза и газы)1268.56
5.160 Визначення кремнію діоксида кристалічного у повітрі робочої зони Кремнію діоксин кристалічним МУ №5886-91 Методические указания по ускоренному определению кристаллического диоксида кремния в угольной и природной пыли2195
5.161 Визначення озону фотометричним методом у повітрі робочої зони Методические указания по фотометрическому определению озона в воздухе МУ №1639-77588.6
5.162 Визначення сірководню фотометричним методом у повітрі робочої зони Методические указания на фотометрическое определение сероводорода в воздухе МУ №1643-77452.82
5.163 Визначення стиролу у повітрі робочої зони МУ №3141-84 Контроль воздуха на предприятиях по переработке пластмасс (полиолефинов, полисти-ролов и фенолов). Методические указания. Измерение концентрацій стирола и бензальдегида методом УФ-спектро-фотометрии426.97
5.164 Визначення титану у повітрі робочої зони МУ №4945-88 Титан Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы)540.14
5.165 Визначення фенолу у повітрі робочої зони МУ №3141-84 Контроль воздуха на предприятиях по переработке пластмасс. Методические указания на измерение концентрацій фенола фотометрическим методом418.77
5.166 Визначення хлору у повітрі робочої зони МУ №1644-77 Методические указания на фотометрическое определение хлора в воздухе370.32
5.167 Визначення хрому оксиду у повітрі робочої зони МУ №4945-88 Хрому оксид Методические указания по определению вредных веществ (твердая фаза и газы)575.25
5.168 Визначення аміаку фотометричним методом у атмосферному повітрі. Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-89561.87
5.169 Визначення озону фотометричним методом у атмосферному повітрі Методические указания на фотометрическое определение озона в воздухе МУ №1639-77591.7
5.170 Визначення фенолу фотометричним методом у атмосферному повітрі Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-89420.26
5.171 Визначення СП у харчових продуктах методом газорідинної хроматографії(за дослідження одного показника)522.38
5.172 Визначення ХОП у харчових продуктах методом газорідинної хроматографії (за дослідження одного показника)498.91
5.173 Визначення ХОП у грунті методом газорідинної хроматографії (за дослідження одного показника)479.36
5.174 Визначення вмісту афлатоксину М1 в харчових продуктах (Метод тонкошарової хроматографії)369.45
5.175 Визначення дезоксиніваленола в харчових продуктах (Методом тонкошарової хроматографії)379.8
5.176 Визначення вмісту мікотоксину патуліну в харчових продуктах (метод тонкошарової хроматографії)477.98
5.177 Визначення вмісту бензолу, толуолу, ксилолів в атмосферному повітрі методом газорідинної хроматографії (за дослідження одного показника)635.68
5.178 Визначення вмісту ацетону методом газорідинної хроматографії623.56
5.179 Визначення вмісту сольвент – нафта методом газорідинної хроматографії623.27
5.180 Визначення вмісту вуглеводнів насичених (С1-С10) методом газорідинної хроматографії623.27
5.181 Визначення вмісту бензолу, толуолу, ксилолів методом газорідинної хроматографії(за дослідження одного показника)623.27
5.182 Визначення вмісту бензину методом газорідинної хроматографії (за дослідження одного показника)623.27
5.183 Визначення вмісту уайт-спіриту методом газорідинної хроматографії 623.27
5.184 Визначення вмісту спиртів етилового, бутилового, ізопропилового методом газорідинної хроматографії в повітрі робочої зони (за дослідження одного показника)620.53
5.185 Визначення хлороформу у воді хроматомасспектрометричним методом (МВК 10.1.2.0052-98) за одне дослідження296.15
5.186 ДСТУ –ISO 10301:2004 Якість води. Визначення високолетких галогенованих вуглеводнів методом газової хроматографії. Визначення високолетких галагенованих вуглеводнів у воді: 1,2- дихлоретану,тетрахлорвуглецю, трихлоретилену та тетрахлоретилену(сума), бромоформу,хлороформу,бромдихлорметану, диюромхлорметану хроматомасспектрометричним методом із використовуванням екстракції рідина-рідина (за дослідження одного показника) 356.17
5.187 Визначення ПАВ спектрометричним методом у питній воді ДСТУ ISO 7875- 1:2012 Визначення поверхнево-активних речовин166.57
Найменування робіт і послугЦіна (без урахування податку на додану вартість (без ПДВ), грн.
6.1 Проведення дезінфекції в будинках та спорудах розрахунок витрат на 1 кв.м.0,54
6.2. Проведення дератизації (знищення гризунів в будинках, спорудах та відкритих територій) 1м20,69
б.З.Проведення дезінсекції в будинках та спорудах розрахунок витрат на 1 м20,79
6.4 Проведення одноразової дезінфекції транспортних засобів, ємкостей (розрахунок витрат на 1 кв.м.)1,94